မႏၲေလးမွာ ၾကားရတဲ့ ေကာလဟာလ (Mandalay Gossip)

လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀မႈလုပ္ငန္းေတြကို အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အျပင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေပးေတာ့မယ္လို႔ သတင္းမ်ား ၾကားသိရေၾကာင္းပါ... ဒီအတိုင္းသာ အမွန္ တကယ္ ျဖစ္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီး ပုံမွန္လာႏုိင္ၿပီး မီတာေၾကးမ်ားလည္း ေနာက္ထပ္ တုိးျမႇင့္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ရပ္ကြက္ထဲက ေခြးကအစ ႀကိဳသိေနေၾကာင္းပါ...

ဒါကေတာ့ သတင္းပါ...
ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္ပါသတင္းအရ လွ်ပ္စစ္ မီတာခႏႈန္းထားမ်ားကို ေမလ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲခ ေတာင္းခံလႊာမွ စတင္၍ ၀န္ထမ္းမီတာႏွင့္ ႐ိုး႐ိုး အိမ္သုံးမီတာဟူ၍ မခြဲျခားေတာ့ဘဲ အိမ္သုံးမီတာမ်ား အားလုံးကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ စတင္ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္...

ထပ္ေပ်ာက္သြားလုိ႔ ေနာက္ထပ္ျပန္တင္တာပါ....

Comments