Posts

စားက်က္သိမ္းခ်ိန္

အိမ္ျပန္ခ်ိန္

ဟုိတစ္တုိ႔... ဒီတစ္တုိ႔...

Rows အလုိက္ထည့္ထားတဲ့ data ေတြကို Columns အလုိက္ေျပာင္းျခင္း

ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္... က်ေတာ္ သြားေတာ့မယ္ ဟုိး... အေဝးဆီ...