စကားေျပာျခင္း

အေရးႀကီးေသာကိစၥ စကားကုိျဖည္းျဖည္းေျပာပါ။

ျပႆနာႀကီးမားပါက စကားအားေသခ်ာေျပာပါ။

ျပႆနာေသးလွ်င္ စကားကုိဟာသေႏွာ၍ေျပာပါ။

မယုံၾကည္ရေသာကိစၥ စကားကုိဆင္ျခင္ေျပာပါ။

မျဖစ္ပြားေသးေသာကိစၥ အဓိပၸါယ္မဲ့မေျပာပါႏွင့္။

မလုပ္နိုင္ေသာကိစၥ ေလ်ာက္မေျပာပါနွင့္။

လူတစ္ဖက္သား ထိခုိက္ေစေသာစကားမ်ား မေျပာပါႏွင့္။

မေပ်ာ္ရႊင္ေသာကိစၥ စိတ္တူေသာလူႏွင့္ေျပာပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္စရာကိစၥ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ေျပာပါ။

စိတ္ထိခုိက္စရာကိစၥ လူေတြ႕တိုိင္းမေျပာပါႏွင့္။

သူတပါးကိစၥ သတိထားၿပီးေျပာပါ။

ကုိယ့္ကိစၥ တစ္ပါးသူဘယ္လိုေျပာလဲနားေထာင္ပါ။

သက္ႀကီးသူကိစၥ မ်ားမ်ားနားေထာင္ၿပီး နည္းနည္းသာေျပာပါ။

လင္မယားကိစၥ တုိင္ပင္ၿပီးေျပာပါ။

သားသမီးကိစၥ လမ္းၫႊန္ၿပီးေျပာပါ။

...ကိုႏုိင္းႏုိင္းစေန ရဲ႕ blog မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္...
အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ -ကိုႏုိင္းႏုိင္းစေန မဟုတ္ဘူးတဲ့ မႏုိင္းႏုိင္းစေနတဲ့

Comments

NLS said…
ဟားဟားဟားဟား
အဲဒါ ကိုႏိုင္းႏိုင္းစေန မဟုတ္ဘူး ကိုေမာင္လွေရ
ဟားဟား
လွတပတ အပ်ိဳေလးဗ်ား....ဟားဟား
MgHla said…
ဗ်ာ... ကုိ မဟုတ္ဘူးလား ... မသိပါဘူးဗ်ာ ... ေယာက္်ားေလး မွတ္လုိ႔ဗ်ဳိ႕... အမွတ္တရ ျဖစ္သြားလုိ႔ မျပင္ေတာ့ဘူးဗ်ာ... ဒီအတုိင္းပဲ ထားလုိက္ဦးမယ္...
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေယာက္က်ားေလးပဲထင္ေနတာ
ခုလို႔ေၾကာ္ညာေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္...:)