သမီးေလးေရ...

သမီးေလး ေနမေကာင္းျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္တုိင္း သူ႕အေမ အလုပ္မအားတာနဲ႔ အၿမဲ တုိက္ကို တုိက္ဆုိင္ ႏုိင္လြန္းတယ္... သူ႕အေမက ခြင့္ယူဖုိ႔ အဆင္မေျပဆုိေတာ့ အဆင္ေျပတဲ့ က်ေတာ္ပဲ ခြင့္ယူရတာေပါ့... ရပ္ကြက္ထဲက ေျပာလွၿပီ သမီးကို အေမထက္ အေဖက ပုိခ်စ္တယ္ထင္ပါ့တဲ့... ကေလးေနမေကာင္းတုိင္း အေဖကခ်ည္းပဲ ခြင့္ယူၿပီး ေခ်ာ့ေနလုိ႔တဲ့ေလ...
အုိ.. သမီးေရ...
ေနမေကာင္းျဖစ္မယ္ဆုိရင္လည္း သမီးအေမ ခြင့္ယူလုိ႔ရတဲ့ အခ်ိန္မွ ျဖစ္ပါလားကြယ္... သမီးေရ ေနမေကာင္းတာ မျဖစ္ရင္ အေကာင္းဆုံးေပါ့ကြာ...

Comments