ျမန္မာအသင္းအတြက္ ေနာက္တစ္မ်ဳိး


ေနးတစ္ျမန္မာက စပြန္ဆာေပးသည္....

Comments

ThuHninSee said…
အေ၇ာင္ၿကီးကိုမုန္းလိုက္တာ..တၿခားအေ၇ာင္ဆိုလွမယ္.

အခုေတာ႔ ဟုိအေ၇ာင္နဲ႔တူေနတယ္