ကန္ေတာ္ႀကီးမွာ ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံထဲက ေနာက္တစ္ပုံflickr ကေန စမ္းတင္ၾကည့္တာပါ...

Comments

ေကာင္းပါတယ္ ခင္ဗ်ား
flickr ေပၚကတဆင့္ blog ေပၚ လွမ္းပို႕ ရတာကိုက်ေနာ္ အရမ္းသေဘာက်ပါတယ္