စိတ္ခ်လက္ခ် အိပ္ပါေလ

စိတ္ခ်လက္ခ် အိပ္ပါေလ

Comments

ငါမရ said…
ကိုေမာင္လွေရ...ဘယ္လို စိတ္ခ်လက္ခ်အိပ္ႏိုင္ေတာ့မလဲ။ ျမန္မာျပည္ၾကီးဟာ ကိုေမာင္လွ ဓါတ္ပံုထဲကအတုိင္း ေမွာင္အတိၿပီးေနၿပီး အလယ္က အလင္းေရာင္အသည္းေလးက ေဒၚစုလို ့က်ေနာ္ခံစားမိတယ္။ အခုလို အမ်ဳိးသမီးေတြကို ထမီခၽြတ္၊ အၾကမ္းဖက္ၿပီး ဖမ္းဆီးရဲတဲ့ အစိုးရဖားေတြကို ဘယ္လိုမွ နားမလည္ဘူး။ အမိျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းေအးပါေစ... စစ္အစိုးရ က်ဆံုးပါေစ...