ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္


ကိုဘဦးစၿပီး ဦးစီးလုပ္တဲ့ http://wpd-mm.blogspot.com/ အတြက္ တင္ဖုိ႔ ဓာတ္ပုံေတြ လုိက္ရွာရင္း၊ ျပင္ရင္းနဲ႔ ဒီပုံကို က်ေတာ့္ရဲ႕ ဘေလာ့မွာပါ မတင္ရေသးလုိ႔ တင္လုိက္ပါတယ္...

My Labels: Photo, ,ShweDagon Pagoda, ဓာတ္ပုံ, ရန္ကုန္

Comments