ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ (Mandalay News)

ယခုလ ၁၂-ရက္ေန႔ ညေန ၆-နာရီတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ကားလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ မဟာတံတုိင္းႀကီး ဟုိတယ္၌ လြယ္အိတ္ႀကီး အဖြဲ႕၊ ပုရြတ္ဆိတ္ကေလးမ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ ေရာသမေမႊ အဖြဲ႕တုိ႔ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ ေရာသမေမႊပန္႔ခ္ည ေဖ်ာ္ေျဖပြဲႀကီး ရွိေၾကာင္း လက္တုိ႔ လုိက္ပါရေစ... ႀကိဳတင္လက္မွတ္ တန္ဖုိးမွာ ၇၀၀၀-က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္...

Comments