ျဖဴေဖြးသန္႔စင္တဲ့ သြားကေလးေတြ လုပ္ရေအာင္… (Photoshop Tutorial)

ျဖဴေဖြးလွပတဲ့ သြားကေလးေတြ ရဖုိ႔အတြက္ သြားတုိက္ေဆး အေကာင္းစား သုံးစရာမလုိပါဘူး... အျပင္မွာ တကယ္မသုံးရင္ေတာ့ သြားေတြပုိး စားကုန္လိမ့္မယ္ေနာ္... ကဲ ဓာတ္ပုံထဲမွာ သြားေတြ ဘယ္လုိ ျဖဴေအာင္ လုပ္ရမဲဆုိတာ ၾကည့္ရေအာင္...
၁. ဓာတ္ပုံမွာ ရွိတဲ့ သြားေတြကို Magic Wand Tool ကို အသုံးျပဳၿပီး select လုပ္ပါ… (Select menu ထဲက
Feather ပမာဏ နည္းနည္းေလာက္ထည့္ရင္ ပုိေကာင္းပါတယ္…)

၂. Layer Properties box ေအာက္ဘက္ပုိင္းက Create New Fill or Adjustment layer -> Hue/Saturation ကို ကလစ္ေခါက္ပါ…

၃. Hue/Saturation dialog box ေပၚလာရင္ Hue 10, Saturation -40, Lightness 40, ေျပာင္းလုိက္ပါ… မိမိ ဓာတ္ပုံေပၚမူတည္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ ေျပာင္းလုိ႔ရပါတယ္…

၄. စိတ္ႀကိဳက္ရၿပီဆုိရင္ေတာ့ OK ခလုတ္ကို ႏွိပ္လုိက္ပါေတာ့…

Comments