ေမာင္လွ ေပ်ာက္ခ်က္သား ေကာင္းေနျခင္း

ေမာင္လွေရ...
၁၀ ရက္ေန႔ကပဲ ရန္ကုန္က ျပန္ေရာက္တယ္ကြ... ရန္ကုန္မွာ ကုိယ္ပုိင္သုံးစရာ ကြန္ပ်ဴတာကလညး္ မရွိေတာ့.. ကပ္သုံးရတဲ့ ဘ၀ဆုိေတာ့ အင္တာနက္ဆုိတာႀကီးကို ဖတ္ရုံပဲ ဖတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္...
အင္း ... ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ လုပ္သားတစ္ေယာက္အေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေရးခ်င္ေသးတယ္... ငါ့ထုိင္ခုံက ခပ္လႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေနေတာ့ မေရးေသးပါဘူး...
သႀကၤန္တြင္းတုန္းကလည္း ရန္ကုန္ကလာတဲ့ သူေဌးေလးက ထုိင္ခုံဘယ္ထုိင္မွန္း မသိပါဘူး... ေျခတစ္ေခ်ာင္း က်ဳိးသြားေလရဲ႕ေလ...

Comments