ေမတၱာေျမ

မႏၲေလးမွာ တစ္လ အတြက္ လစဥ္ေၾကး က်ပ္ ၁၀၀၀/- စီ ေပးသြင္း စုေဆာင္းၾကတဲ့ “ေမတၲာေျမ” အမည္နဲ႔ ေစတနာရွင္ လူမႈေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ ထားပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕က မိဘမဲ့ ကေလးငယ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေသာအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ ဆြံ႔အ နားမၾကား ေ၀ဒနာရွင္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမ်ားနဲ႔ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား-မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို ေစတနာရွင္ေတြ ပါ၀င္စုေဆာင္းထားတဲ့ ေငြထဲက ခြဲေ၀ လွဴဒါန္း ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၆၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္အထိ စုေဆာင္းေငြက်ပ္ ၇ သိန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းလိုသူေတြ ဦးသန္းေဌး၊ ဖုန္း- ၀၂-၃၂၀၆၈ (မႏၲေလး)နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
source: http://www.mchronicle.com.mm

Comments