အိမ္ေရွ႕မင္းသြား ေတာလား ဓာတ္ပုံမ်ား - ၁

ဘာၾကီးလဲ?

ေသာက္ၾကဦးမလား?

ဇလုံနဲ႔ မတူဘူးဆုိပဲ... ဒါေပမယ့္ ဇလုံလုိ သုံးလုိ႔ ရတယ္တဲ့...

သူက မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ဆုိပဲဗ်...

ဗိုက္ပူပူနဲ႔လူက ခန္႔ေခ်ာႀကီးပဲဗ်...
မ်က္မွန္ႀကီးနဲ႔ ကိုဘရိတ္ကီ

Comments

NLS said…
Bro

Chk out this site. Just fun! and you also can participate.

http://www.logoogle.com/logooward.htm