...တန္ဖုိးျဖတ္လုိ႔မရတဲ့ ...

က်ေတာ့္ဆီမွာ အ၀တ္အစားေတြကို ျဖဴစင္ေအာင္ ေလွ်ာ္ေပးတဲ့ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ႀကီး ရွိတယ္... ေရရယ္၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔ရယ္တင္မကဘူး... ေစတနာ၊ ေမတၱာေတြပါနဲ႔ပါ ထည့္ၿပီး ေလွ်ာ္ေပးတယ္...
က်ေတာ့္ဆီမွာ ေလွ်ာ္္ၿပီးသား အ၀တ္အစားေတြ မီးပူ တုိက္ေပးတဲ့ စက္ႀကီး ရွိတယ္သိလား... ညီညာ ျပန္႔ျပဴး ေခါက္႐ုိး က်ဳိးေအာင္ကို မီးပူ တုိက္ေပးတယ္ဗ်ာ...
ဘယ္ သိပၸံပညာရွင္မွ တီထြင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္တဲ့ စက္ႀကီးေတြပါဗ်ာ...

Comments

MgAlbert said…
ဟီး သိတယ္ေနာ္ ဘာစက္လဲ ဆိုတာ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့မွာ လည္းရွိတယ္။ ဟီး။
Chan Mya Soe said…
စက္ကႏွစ္မ်ိဳး ႐ွိတယ္ေနာ္။