ငပ်င္း = ေမာင္လွ

ဒီရက္ပုိင္း ဘာအလုပ္မွ လုပ္စရာမရွိ အရမ္းပ်င္းေနသည္... ဘေလာ့လည္း မေရးျဖစ္ေအာင္ ပ်င္းေနသည္... အလုပ္မ်ားရင္ေတာင္ ဘေလာ့ေရးျဖစ္ေသးသည္... ဘာမွ လုပ္စရာမရွိမွ ပ်င္းၿပီး မေရးျဖစ္... ဒီေန႔ကစၿပီး ေနာက္ သုံးရက္ေလာက္ အလုပ္မ်ားဦးမယ္ ထင္တယ္... ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေတာက္တုိမယ္ရလုပ္ရတဲ့ ေကာင္ေလး ေမာင္လွ မီးသမားေတြေခၚၿပီး CCTV ကင္မရာေတြ ထပ္ဆင္ေပးရဦးမည္... အထင္ေတာ့ မႀကီးလုိက္ပါနဲ႔ ႐ုပ္ေပၚရင္ ၿပီးေရာေတာ့ ေမာင္လွ လုပ္တတ္သည္...
မႏၲေလးအခ်ဳိ႕ ရပ္ကြက္ေတြမွာ မီး ၂၄-နာရီ စလာေနၿပီ... ေမာင္လွ ေနတဲ့ဘက္မွာေတာ့ ၂၄-နာရီေတာ့ မဟုတ္ ေန႔တုိင္း မီးလာသည္... ဘယ္အခ်ိန္လာမလဲဆုိတာေတာ့ မမွန္းတတ္ လာခ်င္တဲ့အခ်ိန္ လာသည္...
မႏၲေလးမွာ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းေတြ ရွားပါး ပစၥည္းျဖစ္ေနသည္... ကြန္ပ်ဴတာ ဆုိင္ေတြ ငုတ္တုတ္ ထုိင္ေနၾကရသည္... UTP Cable ေတာင္မွ ပုံးလုိက္ ၀ယ္လုိ႔မရ... ၿပီးတဲ့ ၆-ရက္ေလာက္ network card ေတာင္ ၀ယ္လုိ႔မရ...

Comments