Skip to main content

ႌသကာသႀ႗င့္ ဘုရားရ႗ိခုိး

ကန္ေတာ့လ႖ာ

ႌသကာသ ႌသကာသ ႌသကာသ ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ သဗၲေဒႁသ ခပ္သိမ္းေသာ အႋပစ္တုိႆကို ေပႅာက္ပႁေစႋခင္း အကႅိႃးင႗ာ ပထမ ဒုတိယ တတိယ တစ္႐ကိမ္ ႀ႗စ္႐ကိမ္ သံုး႐ကိမ္ေႋမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ ရတနာႋမတ္သံုးပႁးတိုႆကို အၿိုအေသ အေလးအႋမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရ႗ိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေႋမာ္မာန္ေလႉာ့ ကန္ေတာ့ပႁ၏ အရ႗င္ဘုရား။

ဆုေတာင္း

ကန္ေတာ့ရေသာ အကႅိႃးအားေႌကာင့္ အပႁယ္ေလးပႁး၊ ကပ္သံုးပႁး၊ ရပ္ႋပစ္ရ႗စ္ပႁး၊ ရန္သူမႅိႃးငႁးပႁး၊ ၀ိပၰတၫိတရားေလးပႁး၊ ဗႅသနတရားငႁးပႁး တိုႆမ႗ အခႁခပ္သိမ္း ကင္းလ႕တ္ႏငိမ္းသည္သာႋဖစ္၍ မဂ္တရား၊ ဖိုလ္တရား၊ နိဗၲာန္တရားေတာ္ႋမတ္ကို ရပႁလို၏ အရ႗င္ဘုရား။

သရဏဂံုသံုးပႁးႀ႗င့္ ငႁးပႁးသီလေဆာက္တည္ပံု

အဟံဘေႀၵ တိသရေဏန သဟ (ပဥၤသီလံ) ဓမၴံ ယာစာမိ၊ အႀုဂၢဟံကတ႕ာ သီလံေဒထ ေမ ဘေႀၵ။

ဒုတိယမိၰ အဟံဘေႀၵ တိသရေဏန သဟ (ပဥၤသီလံ) ဓမၴံ ယာစာမိ၊ အႀုဂၢဟံကတ႕ာ သီလံေဒထ ေမ ဘေႀၵ။

တတိယမၰိ အဟံဘေႀၵ တိသရေဏန သဟ (ပဥၤသီလံ) ဓမၴံ ယာစာမိ၊ အႀုဂၢဟံကတ႕ာ သီလံေဒထ ေမ ဘေႀၵ။

အာမဘေႀၵပႁ အရ႗င္ဘုရား။

ဘုရားရ႗ိခိုးပံု

နေမာ တၹ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၴာသမၲႃဒၮၹ။

နေမာ တၹ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၴာသမၲႃဒၮၹ။

နေမာ တၹ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၴာသမၲႃဒၮၹ။

သရဏဂံုေဆာက္တည္ပံု

ဗုဒၮံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

ဓမၴံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

သံဃံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

ဒုတိယမၰိ ဗုဒၮံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

ဒုတိယမၰိ ဓမၴံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

ဒုတိယမၰိ သံဃံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

တတိယမၰိ ဗုဒၮံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

တတိယမၰိ ဓမၴံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

တတိယမၰိ သံဃံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

ငႁးပႁးသီလေဆာက္တည္ပံု

ပႁဏာတိပႁတာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သူႇအသက္လဲ မသတ္ဘဲ အႏမဲေရ႗ာင္ႌကဥ္မည္။

အဒိႀၯဒႁနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သူႇဥစၤာလဲ မခိုးဘဲ အႏမဲေရ႗ာင္ႌကဥ္မည္။

ကာေမသု မိစၥာစာရာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ကာမဂုဏ္လဲ မမ႗ားဘဲ အႏမဲေရ႗ာင္ႌကဥ္မည္။

မုသာ၀ႁဒႁ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

လိမ္ညာ၍လဲ မေႋပာဘဲ အႏမဲေရ႗ာင္ႌကဥ္မည္။

သုရာေမရယ မဇၦပမာဒၺာနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ေသအရက္လဲ မေသာက္ဘဲ အႏမဲေရ႗ာင္ႌကဥ္မည္။ မူးယစ္ေဆးလဲ မသံုးဘဲ အႏမဲေရ႗ာင္ႌကဥ္မည္။

အာမဘေႀၵပႁ အရ႗င္ဘုရား။

Planet Forum မ႗ ႋပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ႋပသည္။

Comments

Anonymous said…
Bro,

Your blog content is great! I hope to read more post from you. By the way, thank you for the link. :)
Anonymous said…
ukdarmifvSa&....
arwfwmykd.enf;av;od&if&Sd&ifvJwifay;ygOD;AsdK./
aus;Zl;wifygw,f/

Popular posts from this blog

ေဇာ္ဂ်ီစနစ္သုံးျမန္မာစာစနစ္ ႏွင့္ Gtalk Myanmar addin CD

မေန႔က ျပပြဲမွာ Alpha Computer က ကိုရဲနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ “ေဇာ္ဂ်ီစနစ္သုံးျမန္မာစာစနစ္ ႏွင့္ Gtalk Myanmar addin” CD တစ္ခ်ပ္ လက္ေဆာင္ေပးလုိက္ပါတယ္... ဒီ CD ထဲမွာ Zawgyi Installer, Gtalk Myanmar Addin installer ၂-မ်ဳိး , Myanmar1 & Myanmar2 unicode fonts, Alpha ကေရးတဲ့ Win2Zawgyi ေျပာင္းတဲ့ program , Lil Master ေရးတဲ့ Win2Zawgyi, Win2Zawgyi က်ေတာ္ ျပင္ေရးထားတဲ့ Zawgyi2Win ႏွင့္ အျခား အေထာက္အကူျပဳ video ဖုိင္ေတြနဲ႔ နမူနာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာေတြပါပါတယ္... ၿပီေတာ့ အသုံးျပဳနည္း စာအုပ္ငယ္ တစ္အုပ္ပါဝင္ပါတယ္... download လုပ္ရမွာ ပ်င္းသူမ်ား Alpha မွာ တစ္ခ်ပ္လွ်င္ ၁၀၀၀-က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ပါၿပီ... ေဇာ္ဂ်ီ keyboard layout ေတာင္းေနသူမ်ား ဒီေနရာ မွ ရယူပါ... Zawgyi-One Myanmar Unicode font နဲ႔ စာ႐ိုက္ဖုိ႔ အသုံးျပဳတဲ့ program ပါ... ေဇာ္ဂ်ီ font သီးသန္႔ ရယူလုိသူမ်ား ဒီေနရာမွ ယူႏုိင္ပါၿပီ...

fb Security Features and Tips အပိုင္း-၂

fb Security Features and Tips အပိုင်း-၂ ____________________________________________________________ စဆရက လုပ်ဖို့ လျှောက်ရေးထားတာ အခြား စဆရကတွေ အတွက်မရည်ရွယ်ပါဘူး အားမှ အပျင်းပြေ ဖတ်ပါ... https://www.facebook.com/help/285695718429403/ ကို မှီးငြမ်းရေးသားပါတယ်... ____________________________________________________________ Never Share Your Login Information • ကိုယ့်ရဲ့ password ကို ခိုးချင်တဲ့ Scammer တွေဟာ facebook နဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ website အတုတွေ ဖန်တီးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ email နဲ့ password ထည့်သွင်းပြီး login လုပ်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။ (Scammer အသုံးအနှုန်းကို ဘန်းကျော်မှာ လူသုံးနည်းပြီး hacker လို့ အသုံးများကြတယ်။ scammer နဲ့ hacker ဘာကွာလဲ ကျော့်လည်း မသိဘူး။ လိုက်ရှာလည်း မဖတ်ချင်ဘူး။ ဘာသာဆက်ပြန်မယ်။ ဆက်ရွှီးမယ်။) • ကိုယ့်ရဲ့ username, password တွေ အသုံးပြုပြီး facebook ကို login ဝင်မယ်ဆိုရင် facebook ရဲ့ login screen design နဲ့တူတယ် ဆိုပြီး username နဲ့ password တွေ အလောတကြီး မရိုက်ထည့်လိုက်ပါနဲ့။ • URL bar မှာ facebook.com ဟုတ်ရဲ့လား ပြန်စစ်ပါ။ ဒါက browser ကနေ အသုံးပြုတာကို အဓိကရည်ရွယ်ပ

ဒါနဲ႔စကားမစပ္...

ဒါနဲ႔စကားမစပ္... မေန႔က ညေန ၅-နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ မုိးၿခိမ္းသံ ၾကားလုိက္တာ လူကို လန္႔သြားတာပဲ... ၄-ခါေလာက္ကို မုိးႀကိဳးပစ္သြားတယ္ ထင္ပါရဲ႕... လွ်ပ္စီးလက္တာ ၂-ခါ ျမင္လုိက္ရတယ္... အလင္းတန္း အရြယ္အစားက ေတာ္ေတာ္ ႀကီးတယ္... ခါတုိင္း ခပ္ေသးေသးပဲ ျမင္ဖူးတယ္... ဟိုတညက ညဘက္ႀကီး မုိးၿခိမ္းတာကလည္း ငလ်င္ေတာ္လဲသံအလားပဲ... အရွည္ႀကီးကို ၿခိမ္းလုိ႔ မိန္းမကိုေတာင္ ငလ်င္လႈပ္တာလား မသိဘူးလုိ႔ အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔ ထေျပာမိတယ္... ဒါနဲ႔စကားမစပ္... (Mandalay News) မႏၲေလးမွာ လမ္းေတြ ျပန္ခင္းေနတယ္လုိ႔ က်ေတာ္ ေရးခဲ့ဖူးတယ္ေလ... အခု ဘတ္ဂ်က္ကုန္ခမ္း ခါနီး ျဖစ္ေနလုိ႔လားေတာ့ မသိဘူး... အခ်ဳိ႕ ခင္းလက္စ လမ္းေတြကရပ္ထားပုံေပၚၿပီး အခ်ဳိ႕ လမ္းေတြက အေပါက္ဖာတဲ့ပုံစံမ်ဳိးပဲ ျပန္ခင္းေနတယ္... ဒါနဲ႔စကားမစပ္...  ေအာက္က ေပးထားတဲ့ link ေလးေတြလည္း သြား ၾကည့္ပါဦး... http://www.microsoft.com/athome/setup/wirelesstips.aspx Ydnb FC နဲ႔ YgnUtd ပြဲအၿပီးမွာ ရန္ကုန္ပရိတ္သတ္ေတြကို ခဲနဲ႔ေပါက္သူေတြကို ဖမ္းမိတဲ့ သတင္း... http://yanikphotoschool.com/tips/using-your-monitor-as-a-light-source-part-1/   http://lifehacker.com/5360150/install