မလ႕ယ္ဘူး

အခု interface design ရဖုိႆ ေတာ္ေတာ္ေလး ႋပင္လုိက္ရတယ္ ... ဒႁေတာင္ သူမႅားေရးႏပီးသား template ကို လုိက္ႋပင္ ရလုိႆ ကုိယ္တုိင္ ေရးမယ္ဆိုရင္ ဒီထက္ ပုိခက္မယ္ထင္တယ္ ...

Comments

MgHla said…
comment ကိုႋမန္မာလုိ စမ္းႌကည့္တာ...