ေက်ာ့္နဲ႔ OBS Studio နဲ႔ ပတ္သက္သမွ်...

ေက်ာ့္နဲ႔ OBS Studio နဲ႔ ပတ္သက္သမွ်...
2017 :: How to broadcast facebook/YouTube live using Yi Action Cam (1st Gen) Part - 1
https://youtu.be/OylvN8bfFwA
2017 :: How to broadcast facebook/YouTube live using Yi Action Cam (1st Gen) Part - 2
https://youtu.be/r6It6PDgUmI
2019 :: OBS Studio အသုံးျပဳျပီး ကြန္ပ်ဴတာမွ Facebook Live လႊင့္ျခင္း
https://www.youtube.com/watch?v=za2aSLm_LwQ
2019 :: OBS Studio အသုံးျပဳျပီး ကြန္ပ်ဴတာမွ YouTube Live လႊင့္ျခင္း
How to broadcast YouTube LIVE from PC using OBS Studio
https://youtu.be/2M3Jcrl9Y6E
2019 :: ေျပးေနတဲ့ စာေလးမ်ား // Scrolling Text in OBS Studio //
https://youtu.be/kR318fh1OCs...

Comments