Audio Output Capture in OBS Studio

Audio Output Capture in OBS Studio

Comments

Vampire said…
List ထည္႔ဖို႔ေပ်ာက္သြားလို႔ပါ ။
မေန႔ကစမ္းတာရပါတယ္။ ဒီေန႔ထပ္စမ္းေတာ႔ေပ်ာက္သြားတာပါ။
ကူညီေပးပါခင္ဗ်ာ။