ဘူးသီးေျခာက္ (ေရႊစာရံ)

ဘူးသီးေျခာက္ (ေရႊစာရံ)

My Labels: Photo, Shwesaryan, Mandalay, Myanmar

Comments

TTT said…
သိပ္လွပါလား၊ ဒီမွာသာဆုိ ဓါတ္ပုံအႀကီးစားထုတ္ျပီး အခန္းထဲမွာ အလွခ်ိတ္ဘုိ ့သိပ္ေကာင္းေပါ့။ ကုိေမာင္လွက အနုပညာအျမင္ အေတာ္ရွိတယ္။