ေရႊဘူးသီး (ေရႊစာရံ)

ေရႊဘူးသီး

My Labels: Shwesaryan, Mandalay, Myanmar, Burma, Photo

Comments

ကိုေမာင္လွ ......ေရႊစာရံဘုရားပြဲေရာက္ခဲ႔ေသးတာလားဗ်.....႐ိုက္ထားတဲ႔ ေရႊစာရံဘူးသီးေျခာက္ပုံေလးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မိုက္တယ္ဗ်ာ....လာလည္သြားပါတယ္.....။
"ေရႊဘူးသီး (ေရႊစာရံ)"

ရိုက္ထားတာ ေတာ္ေတာ္လွတယ္--
puppeteer said…
ဒီပုံေလးေတြက ဆင္ရိုက္ထားတာလားခင္ဗ်ာ..တကယ္ေကာင္းတဲ့ပုံေလးေတြပါပဲ..
ေနာက္လည္းလာလည္ပါဦးမယ္ခင္ဗ်ာ..။