ထပ္တရာ

ထပ္တရာ


ထပ္တရာ ကို သၾကား၊ ပဲ၊ အားလူး မ်ားျဖင့္ စားၾကသည္...

My Labels: food photo, htet ta yar

Comments

ထပ္တရာ ပုံကိုၾကည္႔ၿပီး ဗိုက္ဆာသြားတယ္ ကိုေမာင္လွေရ မႏၱေလး လဘက္ရည္ဆိုင္ေတြကို လြမ္းသြားတယ္ဗ်ာ...
strike said…
သတ္မယ္ သတ္မယ္
ျပထားတဲ႔ပံုေတြ ထဲက အားလံုးစားခ်င္တယ္--
သတိရလိုက္တာ--အမိေျမကို--