ဪ.. ငလ်င္ (earthquake @Yangon )

ဒီေန႔ ေန႔လယ္ ၃း၂၀-နာရီ ဝန္းက်င္က လိႈင္သာယာအတြင္းမွာ ငလ်င္ ခပ္ျပင္းျပင္းေလး လႈပ္ခတ္သြားေၾကာင္းပါ...

Comments

winhein91 said…
I don't know because of I'm outside of home at this time. Please write more complete news.
Thanks.
winhein91 said…
I don't know because of I'm outside of home at this time. Please write more complete news.
Thanks.