မန္းေတာင္ေျခက သတ္သတ္လြတ္စား ျခေသၤ့ႀကီး (Mandalay Hill & Lion)

မေန႔က ကိုေဂ်ရယ္၊ က်ေတာ္ရယ္၊ ဘုဃံနက္ရယ္ သုံးေယာက္သား မႏၲေလးေတာင္ကို ဓာတ္ပုံ႐ုိက္မယ္ဆုိၿပီး သြားၾကတယ္... မႏၲေလးေတာင္ကို မ႐ုိက္ျဖစ္ဘဲ ေတာင္ေျခက ျခေသၤ့ႀကီး ၂-ေကာင္ကိုပဲ လွည့္ပတ္႐ုိက္ၿပီး ျပန္လာခဲ့ၾကတယ္... ႐ုိက္ထားတဲ့ ထဲက က်ေတာ္ အႀကိဳက္ဆုံး ၁-ပုံ...

My labels: Mandalay Hill, Lion, Night Shot, မႏၲေလးေတာင္ ဓာတ္ပုံ

Comments

Anonymous said…
ဓာတ္ပုံကို ျမင္ရေတာ့ရင္ထဲမွာ လြမ္းသလိုလို နဲ႔မန္းေျမရဲ႔က်ဳံးတစ္ပတ္ေလာက္ လမ္း ေလွ်ာက္ခ်င္ေသးတယ္..
အစ္ကိုၾကီး ေမာင္လွ ရာ။
Khin said…
မသိလိုု ့ေမးပါရေစ။ သက္သတ္လြတ္စားတဲ့ျခေသၤ့လိုု ့ဘယ္သူေျပာတာလဲ။