ဒီေန႔ ႐ိုက္တဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ

တံတား တစ္စင္း...

ဘာႀကီးလဲ...?

ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ေဟာ္တယ္

ဆူးေလ... ဆူးေလ...

သြားေနတဲ့ ကားေပၚက ႐ုိက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြပါ...

My Labels: Photo, Yangon, ဓာတ္ပုံ

Comments

စကားမစပ္ ဘာၾကီးလဲဟ ဆိုတဲ့ ပံုေလး မိုက္တယ္
hana san said…
I love those photos.
Bar Gyi Lel is cool.
thanks .
cheers!!!
Nwai Hninn said…
Good photos. But , can we take image of a Bridge legally ?
MgHla said…
စတီဗင္၊ မဟန၊ ေႏြႏွင္း
ေက်းဇူး
s_potato said…
တယ္ေတာ္တဲ့ လက္ရာေတြပါလားကြယ္