ေပ်ာက္ကုန္တဲ့ ဘဲဥေတြ...

မႏၲေလးမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၃-ရက္ ဝန္းက်င္ကစၿပီး လမ္းမေပၚမွာေနတဲ့ ဘဲဥမ်ား သိသိသာသာ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္ကုန္ပါတယ္... မန္းသားတုိ႔ရဲ႕ မူအတုိင္း တစ္ဦးကို တစ္ဦး နားလည္မႈနဲ႔ သြားလာေနၾကေၾကာင္းပါ...

Comments

s_potato said…
Mandalay city becomes meaningful and more beautiful than before...
Every places are so fantastic.....
Chan Mya Soe said…
တစ္ခ်ိဳ႕ ဘဲဥေတြလည္း ျပဳတ္စားခံရတယ္ၾကားတယ္ :P
Anonymous said…
ဟီး...ေတာ္ေသးတယ္ ..ေစ်းမတက္လို႔
Konge said…
Sympathy?