ေအာင္ေတာ္မူဘုရား...

မေန႔က ေအာင္ေတာ္မူဘုရားကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္... အခ်ဳိ႕ ဓာတ္ပုံေလးေတြ လက္တုန္လုိ႔ ၀ါးသြားတာေလးေတြက သေဘာက်စရာ ေကာင္းလုိ႔ တင္ထားတာပါ...

Comments

Anonymous said…
Hi ko hla..

to take night photos, u should use tri pod, if u dont have, u may put ur camera on the stable thing such as table or like that...
it is difficult to take night photo with hand...

just shareing my knowledge about photography...Cheer bro..