မႏၲေလး-မုံရြာကားလမ္းေပၚလည္း...

မႏၲေလး-မုံရြာကားလမ္းေပၚမွာ ရွိတဲ့ ေညာင္ပင္၀န္းအနီး ကားလမ္းေပၚမွာလည္း ေရေက်ာ္ေနလုိ႔ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ ကူးလုိ႔ မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္...

Comments