ေက်ာက္သင္ပုန္း ျပန္သုံးၾကစုိ႔...

မႏၲေလးမွာ ထုိအရာ/၎/ယင္း ပစၥည္းေတြ ျပတ္လတ္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ... ပစၥည္းက ရွားဆုိေတာ့ ေစ်းေတြကလည္း ေခါင္ခုိက္ေနသည္... ေစ်းေပးႏုိင္ေပမယ့္လည္း ကိုယ္ခ်င္တာမရ ျဖစ္ေနသည္... ကမာၻတစ္ျခမ္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ ဖြင့္ဖုိ႔လုပ္ထားတာ အကုန္ ၿပီးေနၿပီ ထုိအရာ ပစၥည္းေတြ မ၀ယ္ထားမိလုိ႔ ဒုကၡေရာက္ေနသည္ဟု ၾကားသည္... ေတာ္ၿပီဗ်ာ... ဆက္မေရးေတာ့ဘူး...

Comments

Anonymous said…
yeah >>
I aslo remember these things that we used childhood.