အေရာင္းကား ဓါးျမတုိက္ခံရျခင္း

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း စစ္ကိုင္း ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားအနီးမွာ ကုမၸဏီ အေရာင္းကား တစ္စီး ညဘက္မွာ ဓါးျမ တုိက္ခံရေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္... ေကာင္းမႈေတာ္ဆုိတာ မုံရြာဘက္က လာမယ္ဆိုရင္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ အ၀င္မွာ ရွိတဲ့ ဘုရားပါ... က်ေတာ္ အမွတ္မမွားဘူး ဆုိရင္ အဲဒီနားမွာ စစ္တပ္ရွိတယ္ထင္ပါတယ္... စစ္တပ္အမွန္တကယ္ ရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဓါးျမေတြ အတင့္ရဲတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ... မေသခ်ာ မေရရာေသးပါ... တစ္ဆင့္စကားနဲ႔ ၾကားရျခင္းကုိ ျပန္ေရးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္... တိတိက်က် သိပါက ထပ္တင္ေပးပါ့မယ္...

Comments