Tin Tin's Ads

gallery.MgHla.net - ေ မာ င္ လွ ရဲ ႕ ဓာ တ္ ပုံ ျပ ခ န္ း

ကၽြန္ေတာ္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ / ဖန္တီးလွ်က္႐ွိေသာ / ဆက္လက္ ဖန္တီးမည့္ ဓာတ္ပုံ၊ ႐ုပ္ပုံ၊ လႈပ္႐ွားမႈ ပုံမ်ား၊ စာသား စသည့္ ဖန္တီးမႈမ်ား အားလုံးအား a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. လုိင္စင္ ရယူထားပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Tuesday, October 31, 2006

eot ဘယ္လုိလုပ္... အပုိင္း - ၂

 • အဲဒီ ဖုိင္ ၄-ဖုိင္ကုိ အင္တာနက္ေပၚတင္ရေအာင္...
 • ကိုယ္ပုိင္ hosting ရွိရင္ ကုိယ္ပုိင္ေပၚတင္ေပါ့ဗ်ာ... က်ေတာ့္လုိ ကုိယ္ပုိင္မရွိတဲ့သူေတြကေတာ့ free hosting ေပၚတင္တယ္ေပါ့ဗ်ာ... ခု က်ေတာ္ ripway.com ေပၚတင္လုိက္တယ္ဗ်ာ...
 • က်ေတာ္တုိ႔ copy ကူးခဲ့တဲ့ code ေတြရဲ႕ src: url(ZAWGYIO3.eot) ဆုိတဲ့ေနရာေတြမွာ src: url(http://h1.ripway.com/MgHla/eot/ZAWGYIO3.eot) ေတြျဖစ္ေအာင္ လုိက္ျပင္ပါ... ၄-ေနရာ ျပင္စရာ လုိတယ္ခင္ဗ်...ျပင္ၿပီးၿပီဆုိရင္
@font-face {........
.........
.......}
 • အကုန္ copy ျပန္ကူးၿပီး web page ရဲ႕ html code ထဲက STYLE TYPE="text/css" ဆုိတဲ့ေအာက္ ကပ္လွ်က္မွာ paste လုပ္လုိက္ပါ...
 • ရလား မရလားကို ေဖာင့္မရွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမွာ Internet Explorer နဲ႔ ျပန္ၾကည့္ပါ... က်န္တဲ့ browser မ်ားနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ...

WEFT (eot) က IE (Internet Explorer) နဲ႔ပဲ အလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာ မွတ္ထားေပးပါဦး...

အပုိင္း-၁ သုိ႔...

ဒီ blog ေတြကိုမွီျငမ္းခဲ့ပါတယ္...

http://mgzeng.blog.com/450405/
http://dathana.blogspot.com/2006/04/weft-eot-font-tutorial.html

eot လုပ္ရေအာင္ - ၁

 • ပထမဆုံး Microsoft web site ကို သြားၿပီး WEFT (Web EmbeddedFont Technology) http://download.microsoft.com/download/8/a/1/8a1be03f-f7fc-4504-af9a-7b9230775284/WEFTIII2b1.exeကို download လုပ္ပါ... ၿပီးရင္ေတာ့ install လုပ္ေပါ့ဗ်ာ...
 • က်ေတာ္တုိ႔လုိ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာေနတဲ့လူေတြက eot လုပ္မယ့္ web site ကိုညႊန္ျပရတာအခ်ိန္အရမ္းၾကာတယ္... က်ေတာ္ ဘာလုပ္ထားလဲဆုိေတာ့ Zawgyi-One သုံးမယ္ဆိုရင္ အဲဒီfont နဲ႔ က်ေတာ္သုံးမယ့္ Bold, Italic, Bold+Italic and Normal စာလုံးေတြ ပါတဲ့web page ေလးတစ္ခု အရင္ တည္ေဆာက္ထားလုိက္တယ္... ခု အဲဒီ web page နာမည္ကို eot.htmလုိ႔ေပးထားတယ္...ကဲစရေအာင္ဗ်ာ

 • 1. Bold 2. Italic 3. Bold+Italic 4. Normal
 • WEFT program ကိုဖြင့္ပါ... Welcome! This wizard will guideyou ... ဘာညာ လာျပရင္ နားလည္ေအာင္ ဖတ္ၿပီးရင္ Next ကို ႏွိပ္ဗ်ာ...
 • Full Name နဲ႔ E-mail ထည့္ၿပီး Next ကိုႏွိပ္ဗ်ာ...
 • ခုေပၚလာတဲ့ dialog box က အေရးႀကီးတယ္ေနာ္... ေရွ႕က list boxထဲမွာ ခုက်ေတာ္က ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ရွိတဲ့ ဖုိင္ကို သုံးမွာဆုိေတာ့ file:// ကိုေရြးတယ္...Internet ေပၚက ဖုိင္ကို ညႊန္းမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ http:// (or) https:// (or) ftp://တစ္ခုခုကို ေရြးေပးစရာ လုိပါတယ္...ခုေရြးခဲ့တဲ့ list box ရဲ႕ ညာဘက္ ၁-ခုေက်ာ္မွာရွိတဲ့ ... button ေလးကို ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး က်ေတာ္ လုပ္ထားတဲ့ eot.htm ရွိတဲ့ဖုိင္ေလးကို ညႊန္ျပလုိက္ပါတယ္...

 • ၿပီးရင္ Next ကို ကလစ္လုပ္ပါ...Analyze Web Pages dialog boxေပၚလာရင္ Next ကိုႏွိပ္ပါ... The page file:..... It may not display on Win9xand MacOS. Unicode and Uniscribe is required. Do you want to continue? ဆုိတဲ့box လာျပရင္ Yes ကို ကလစ္လုပ္ပါ...
 • Font to Embed box ကိုေရာက္ရင္...subsetting ကို 7. No subsettingထားလုိက္ပါတယ္... ခုက်ေတာ္ ညႊန္ျပလုိက္တဲ့ web page ထဲမွာ embed လုပ္စရာမလုိတဲ့font ေတြ ပါလာတယ္ဆုိရင္ အဲဒီ font ကို select လုပ္ၿပီး Don't embed ဆုိတာေလးကိုclick လုပ္ပါ...

 • Create Font Objects ဆုိတဲ့ box ေပၚလာရင္ Edit button ကိုႏွိပ္ၿပီး eot သုံးမယ့္ web site ေတြရဲ႕ address ကို ထည့္းေပးရပါတယ္... ထည့္တဲ့အခါသိထားရမွာက http://mghla.blogspot.comလုိ႔ပဲထည့္ထား ခဲ့မိရင္ http://www.mghla.blogspot.comလုိ႔ ၀င္ၾကည့္တဲ့လူေတြ အဆင္မေျပပါဘူး... အဲဒါေၾကာင့္ လိပ္စာထည့္တဲ့အခါ wwwပါတာတဲ့ လိပ္စာေေရာ ၊ မပါတဲ့ လိပ္စာပါ ထည့္ေပးစရာ လုိပါတယ္...

 • ၿပီးရင္ ပုံထဲမွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း အေပၚက check box ၂-ခုကိုအမွန္ျခစ္ ျခစ္ေပးပါဦး... ၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ့ Next ကို ႏွိပ္ေတာ့ဗ်ာ...ခဏေတာ့ေစာင့္ေနာ္...ေဟာ ေပၚလာပါၿပီ... CSS Style dialog box ဆုိၿပီး ေပၚလာပါၿပီ...အဲဒီထဲက ေအာက္မွာျပထားတဲ့ code ေတြကို က်ေတာ္ copy ကူးထားလုိက္တယ္...
 • @font-face {
  font-family: Zawgyi-One;
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  src: url(ZAWGYIO3.eot)
  }
  @font-face {
  font-family: Zawgyi-One;
  font-style: oblique;
  font-weight: normal;
  src: url(ZAWGYIO2.eot);
  }
  @font-face {
  font-family: Zawgyi-One;
  font-style: oblique;
  font-weight: 700;
  src: url(ZAWGYIO1.eot);
  }
  @font-face {
  font-family: Zawgyi-One;
  font-style: normal;
  font-weight: normal;
  src: url(ZAWGYIO0.eot);
  }
 • ၿပီးရင္ေတာ့ Close ကိုႏွိပ္တယ္... Next ကိုႏွိပ္တယ္...
 • You all are done.... ဘာညာလာျပေတာ့ Finish ကို ႏွိပ္လုိက္တယ္... eot.htm ရွိတဲ့ folder ထဲသြား ၾကည့္ေတာ့ ZAWGYIO0.eot, ZAWGYIO1.eot, ZAWGYIO2.eot, ZAWGYIO3.eot ဆုိၿပီး ဖိုင္ ၄-ဖုိင္ ထြက္လာတာ ေတြ႕ရတယ္... ဘာျဖစ္လုိ႔ ၄-ဖုိင္ ထြက္တာလဲဆုိေတာ့ eot.htm ဖုိင္ထဲမွာ့ Bold, Italic, Bold+Italic, Normal ဆုိၿပီး စာ ၄-မ်ဳိး ထည့္ထားမိလုိ႔ ခင္ဗ်...
 • အဲဒီ ဖုိင္ ၄-ဖုိင္ကုိ အင္တာနက္ေပၚတင္ရေအာင္...
 • ျပင္ရတာ ေမာသြားတာပဲ

  eot ဘယ္လုိလုပ္... အပုိင္း - ၂
  Tuesday, October 31, 2006
  အဲဒီ ဖုိင္ ၄-ဖုိင္ကုိ အင္တာနက္ေပၚတင္ရေအာင္...
  ကိုယ္ပုိင္ hosting ရွိရင္ ကုိယ္ပုိင္ေပၚတင္ေပါ့ဗ်ာ... က်ေတာ့္လုိ ကုိယ္ပုိင္မရွိတဲ့သူေတြကေတာ့ free hosting ေပၚတင္တယ္ေပါ့ဗ်ာ... ခု က်ေတာ္ ripway.com ေပၚတင္လုိက္တယ္ဗ်ာ...
  က်ေတာ္တုိ႔ copy ကူးခဲ့တဲ့ code ေတြရဲ႕ src: url(ZAWGYIO3.eot) ဆုိတဲ့ေနရာေတြမွာ src: url(http://h1.ripway.com/MgHla/eot/ZAWGYIO3.eot) ေတြျဖစ္ေအာင္ လုိက္ျပင္ပါ... ၄-ေနရာ ျပင္စရာ လုိတယ္ခင္ဗ်...ျပင္ၿပီးၿပီဆုိရင္
  @font-face {........................}
  အကုန္ copy ျပန္ကူးၿပီး web page ရဲ႕ html code ထဲက STYLE TYPE="text/css" ဆုိတဲ့ေအာက္ ကပ္လွ်က္မွာ paste လုပ္လုိက္ပါ...
  ရလား မရလားကို ေဖာင့္မရွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမွာ Internet Explorer နဲ႔ ျပန္ၾကည့္ပါ... က်န္တဲ့ browser မ်ားနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ...

  WEFT (eot) က IE (Internet Explorer) နဲ႔ပဲ အလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာ မွတ္ထားေပးပါဦး...

  ဒီ blog ေတြကိုမွီျငမ္းခဲ့ပါတယ္...
  http://mgzeng.blog.com/450405/http://dathana.blogspot.com/2006/04/weft-eot-font-tutorial.html

  သိလား

  ဒါနဲ႔ သိလားဗ်ာ...
  • မႏၲေလးကေန က်ေတာ္တုိ႔ Broadband သမားေတြသုံးတဲ့ 203.81.71.148 Proxy Server ႀကီးက ေန၀င္ၾကည့္လုိ႔ မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္... ခုေတာင္ အျခား တစ္ခုကေန ေက်ာ္ခြ၀င္ေနရတယ္ သိလား...
  • ကိုသခင္ႀကီးဆီမွာ မဂၤလာေမာ္ဒယ္ေရြးပြဲ ဗီဒီယုိေတြ တင္ထားတယ္သိလား...
  • ခုတေလာ မႏၲေလးမွာ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ ျပန္ပ်က္ေနၿပီ သိလား...
  • မႏၲေလးမွာ မနက္ခင္းေရာက္ရင္ ခ်မ္းလာၿပီ သိလား...
  • ညီလင္းဆက္ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ေနတယ္ သိလား...

  Friday, October 27, 2006

  ပစ္တုိင္းေထာင္ႀကီးႀကီး

         
         
     

  ႀကီးႀကီး ႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္...

  http://ahyuu.blogspot.com/

  က်ေတာ္တုိ႔ NativeMyanmar မွ ေဘာ္ဒါႀကီး လက္တစ္ဆစ္ေလ်ာ့ (LetItRock) ရဲ႕ blog အသစ္စက္စက္ပါ... နည္းပညာအေၾကာင္းေတြကို အမ်ားဆုံး မွ်ေ၀ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္... လိပ္စာက http://ahyuu.blogspot.com/ ပါ...

  ပစ္တုိင္းေထာင္ smiley မ်ား...


  ပစ္တုိင္းေထာင္ smiley စီးရီး ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ ဒီေနရာ ကို ႏွိပ္ပါ...


  Thursday, October 26, 2006

  Small size Smileys ...

  ပုံအေသးခ်ဳံ႕ထားတာေလးေတြပါ... zip file ထဲမွာ ပုံေတြကို ထည့္ထားေပးပါတယ္ ... ဒီေနရာကေန ေဒါင္းလုပ္ယူႏုိင္ပါတယ္... ေကာ္နက္ရွင္ မေကာင္းေတာ့ ဒီလုိေလး အိပ္ၿပီး ေစာင့္ရပါတယ္...

  Tuesday, October 24, 2006

  Mandalay Internet Speed

  ERROR The requested URL could not be retrieved
  While trying to retrieve the URL: http://www2.cbox.ws/box/?
  The following error was encountered:
  * Connection to 65.110.60.50 Failed

  The system returned:
  (61) Connection refused
  The remote host or network may be down. Please try the request again.

  Your cache administrator is webmaster.
  Generated Tue, 24 Oct 2006 08:04:41 GMT by livecache-mdy.bagan.net.mm (squid/2.6.STABLE3)
  မႏၲေလးရဲ႕ internet speed က ေကာင္းသလား မေမးနဲ႔ဗ်ဳိ႕... အေပၚကလုိ error message ေတြပဲ ျပျပေနတယ္... စိတ္ေလပါတယ္...

  ဂ်ာနယ္ထဲပါလာတဲ့ NyiLynnSeck...

  gandawin.jpg
  ဒီပုံ ျမင္ရင္ မွတ္မိဦးမယ္ ထင္ပါတယ္... ေမာင္ညီလင္းဆက္ နမူနာလုပ္ျပထားတာပါ... ေမာင္ညီကေတာ့ နာမည္ ႀကီးရင္ ႀကီးပဲ... ေမာင္ညီ လုပ္ျပထားတဲ့ ဂႏၲ၀င္ပုံနဲ႔ အြန္လုိင္းေပၚမွ သိတဲ့လူမ်ားကို resolution ျမင့္ပုံမ်ား မေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ပုံဆုိဒ္ေသးၿပီး resolution ခ်ၿပီးမွသာေပးသင့္ေၾကာင္းကို nyilynnseck.blogspot.com တြင္ ေျပာထားေၾကာင္း ကုိးကားၿပီး ယခုတစ္ပတ္ထုတ္ Flower News ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းပါ... ေမာင္ညီတုိ႔ကေတာ့ နာမည္ ႀကီးရင္း ႀကီးပဲ... ဂ်ာနယ္ထဲေတာင္ ပါလာၿပီ...
  ေမာင္ညီလင္းဆက္ ေရးထားတာ ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္လုိက္ပါ...

  Monday, October 23, 2006

  Smileys by MgHla

  hosting ေျပာင္းတင္ထားပါတယ္... ျမင္ရမယ္ ထင္ပါတယ္... ဒီ post ကို e-mail သုံးၿပီး ပုိ႔တာပါ... e-mail နဲ႔ေတာင္ ႀကိဳးစားပုိ႔ေနတာ အခု ပို႔တာ ၄ - ႀကိမ္ေျမာက္ပါ...

  Sunday, October 22, 2006

  Smileys by MgHla

  က်ေတာ္လုပ္ထားတာေလးေတြပါ... ႀကိဳက္တယ္ဆုိ ယူသုံးၾကပါ... ခြင့္ေတာင္းစရာ မလုိပါဘူး... ဒါေပမယ့္ က်ေတာ္တင္ထားတဲ့ link ကေန တုိက္႐ိုက္မသုံးၾကေစလုိပါ... download လုပ္ၿပီး free hosting တစ္ခုခုမွာ ျပန္တင္ၿပီး သုံးေစခ်င္ပါတယ္...

  Saturday, October 21, 2006

  ဒါနဲ႔စကားမစပ္...

  ဒါနဲ႔စကားမစပ္ဗ်ာ...

  အိမ္မွာ အခုေခၚထားတဲ့ ကေလးထိန္း ကေလးမေလးအေၾကာင္းေျပာရဦးမယ္...

  • အဲဒီ ကေလးမေလး အိမ္ေရာက္လာေတာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးနဲ႔ ခ်က္တဲ့ ဟင္းေတြ မႀကိဳက္ဘူးတဲ့ေလ... အိမ္မွာ ခရမ္းခ်ဥ္သီး အႏွစ္နဲ႔လုပ္တဲ့ ရွမ္းေခါက္ဆြဲေကြၽးေတာ့ ေကာင္းလုိက္တာတဲ့... ဒါေပမယ့္ ဟင္းထဲမွာထည့္ခ်က္တဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီး အႏွစ္ေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ မႀကိဳက္ေသးဘူး...
  • ၀က္သား စားလားဆုိေတာ့ မႀကိဳက္ဘူးတဲ့ ၀က္ဆီေတာ့ စားတယ္တဲ့... အဲဒီ ပထမဆုံး ထမင္းစားေတာ့ အဆီတုံးထည့္ထားေပးၿပီး အသားစားခ်င္ရင္ ထည့္စားလုိ႔ေျပာလုိက္တယ္... ေနာက္အေခါက္ေတြ ထမင္းစားတုိင္း အဆီတုံးတင္မက အသားပါႀကိဳက္သြားၿပီ...
  • ၾကက္သားကိုေတာ့ ခုအခ်ိန္ထိ မႀကိဳက္လုိ႔တဲ့ လုံး၀ မစားေသးဘူး...
  • အမဲသားဆုိရင္ေလ သားေရျပားႀကီးလုိ ဆြဲၿပီးစားရမွ ႀကိဳက္တာတဲ့...
  • ဟင္းမရွိရင္ေနပါေစတဲ့ .. င႐ုတ္သီးေက်ာ္ရွိရင္ ထမင္းစားလုိ႔ ရတယ္တဲ့...
  • က်ပ္ျပား၀ုိင္းေလာက္ရွိတဲ့ အေၾကာ္တစ္တည္းနဲ႔ ထမင္းတစ္နပ္ စားတတ္တယ္...
  • ၁၅၀-က်ပ္တန္ ထန္းေခါက္ဖာေလးကို ေစ်းႀကီးလုိ႔ မ၀ယ္ဘူးတဲ့ေလ...
  • ...
  ဒီ post ကို e-mail နဲ႔ ေပးပုိ႔တာပါ...

  ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ...

  ေတာင္းပန္ပါတယ္... ေတာင္းပန္ပါတယ္... ဒီ ပက္က်ိက အေဘး ေခၚရေလာက္တဲ့ internet speed ေႏွးေႏွးမွာ post တင္ရင္ ေက်ာ္ခြၿပီးတင္ရတာ စိတ္မပါလုိ႔ မတင္ျဖစ္တာ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ...  template ကို အျခားပုံစံ ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ခ်င္ေပမယ့္လည္း ေႏွးေကြးလွတဲ့ စပီေၾကာင့္ အလုပ္မတြင္က်ယ္လုိ႔ မျပင္ျဖစ္တာကိုလည္း ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ... က်ေတာ့္ ဘေလာ့မွာ ေနာက္ခံ သီခ်င္း ထည့္ထားမိတာကို ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ... ေတာင္းပန္ပါတယ္... ဘေလာ့ေနာက္ခံ မ်က္စိေနာက္ေအာင္ ကႏုပ္ပန္းေတြထည့္ထား မိတဲ့အတြက္လည္း ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ ေတာင္းပန္ပါတယ္... သင္ျပေပးမယ့္ဆရာမရွိဘဲနဲ႔ ဒီလုိ ေပါက္တတ္ကရ ဘေလာ့ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မိတာ
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ ေတာင္းပန္ပါတယ္... ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ ေတာင္းပန္ပါတယ္... ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ ေတာင္းပန္ပါတယ္... ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ ေတာင္းပန္ပါတယ္...

  မွတ္ခ်က္ - မည္သူ႕ကိုမွ ေျပာခ်င္းမဟုတ္ပါ... ေတာင္းပန္ခ်င္လြန္းလုိ႔ပါ... အထဲမွာ ေနရတဲ့ က်ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘ၀ကို စာနာေပးပါ... အင္တာနက္စပီက 3.5 kbps တဲ့... template ျပင္မယ္ဆုိ မျပင္တတ္ျပင္တတ္နဲ႔ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ယူရမလဲဆုိတာ စဥ္းစားေပးၾကပါ... ၂-ဖက္စလုံး မွန္ၾကပါတယ္... သူ႕တုိ႔လည္း မွန္ၾကသလုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္း မွန္ၾကတယ္... အကုန္မွန္ၾကပါတယ္...

  Tuesday, October 17, 2006

  http://awlanmg.blogspot.com/

  ကိုေအာ္လံေမာင္ရဲ႕ ဘေလာ့မွာ သြားဖတ္ၾကည့္ပါဦး ...
  ေတြးစရာ ေတာစရာ
  “Social Donation လုပ္တယ္ ဆိုတာ
  ကိုယ္႔အတြက္ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္႔နိဳင္ငံ အတြက္ လုပ္ေနတာ ဆိုတာ သတိရွိၾကဖို႔ လိုတယ္”
  ကဆုန္လျပည္႔ေန႔က ထိုင္းမွာက်င္းပတဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ ညီလာခံမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔တဲ႔
  အျဖစ္အပ်က္ ကေလး တစ္ခုကို ေျပာျပမယ္။ Panel Discussion တစ္ခုမွာ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးက
  ဘာထေျပာသလဲဆိုေတာ႔ ဆူနာမီေရလႈိင္းဒဏ္ အခံရဆံုးျဖစ္တဲ႔ ဖူးခက္ ကမ္းေျခ နားက ဗုဒၶ
  ဘာသာ ၀င္ေတြ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ကုန္ၾကျပီၤ လို႔ ေထာက္ျပတယ္။
  ဆူနာမီခံလိုက္ရတဲ႔
  သူေတြမွာ စားစရာမရွိ၊ေနစရာမရွိ ျဖစ္ေနတာကို [more...]

  Monday, October 16, 2006

  Mandalay News

  ေဖ်ာ္ေျဖေရး သတင္း...

  မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ (၁) မွာAlex   ရဲ႕ One Man Show ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ၂၀-၁၀-၀၆ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး   IC (Iron Cross) အဖြဲ႕ရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုေတာ့ ၂၅-၁၀-၀၆ ေန႔မွာ၂၅-၁၀-၀၆ ေန႔မွာ Mandalay   Swan Hotel ျမက္ခင္းျပင္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာမ်ားအရသိရပါတယ္...

  Friday, October 13, 2006

  ေဟာဒီက ယူၾကဦးမလား...

  ေဟာဒီက ယူၾကဦးမလား... USB storage device ေတြထဲကူးတဲ့ အေကာင္ေလး... လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီေနရာကေန ကလစ္လုပ္ၿပီး ရယူပါ... သူ႕ဘာသာသူ ထည့္ထားရင္ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး စိတ္ခ်ပါ... zip ဖုိင္ကို ေျဖ... ထြက္လာတဲ့ MTH.exe ကို run လုိက္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အလုပ္လုပ္ပါတယ္... ဘာလုပ္လဲဆုိေတာ့ USB memory stickေတြ အဲဒီကြန္ပ်ဴတာမွာ တပ္လုိက္မယ္ဆုိ MTH.exe ဖုိင္ အဲဒီ USB memory stick ထဲ ေရာက္သြားလိမ့္မယ္... digital camera တပ္လည္း ေရာက္မွာပဲ... Norton နဲ႔ စစ္ၾကည့္တယ္ မသိဘူး... Trend Micro နဲ႔စစ္ၾကည့္တယ္ မသိဘူးတဲ့... ျမန္မာႏုိင္ငံက တစ္ေယာက္ေယာက္ ေရးထားတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္...
  အဲဒီ MTH.exe မႏၲေလးမွာ ေတာ္ေတာ္ ပ်ံ႕ေနတယ္ဆုိပဲ...

  MTH.exe ကို ဖ်က္ခ်ခ်င္တယ္ဆုိရင္... ေနာက္ထပ္ USB storage device ေတြထဲ မကူးခ်င္ေတာ့ဘူး   ဆုိရင္ ဒီလုိ လုပ္ပါ...

    ၁. Task Manager ထဲ၀င္ Processes tab ကိုေရြး...
    ၂. အဲဒီထဲမွာ iousb.exe ကို ရွာ... right click လုပ္ၿပီး End process tree ကိုေရြး...
    ၃. ၿပီးရင္ Windows explorer ထဲ၀င္ၿပီး c:WindowsSystem32 ကိုသြား iousb.exe   ကိုရွာၿပီး ဖ်က္ျပစ္လုိက္ပါ...

  Thursday, October 12, 2006

  မႏၲေလး-မုံရြာကားလမ္းေပၚလည္း...

  မႏၲေလး-မုံရြာကားလမ္းေပၚမွာ ရွိတဲ့ ေညာင္ပင္၀န္းအနီး ကားလမ္းေပၚမွာလည္း ေရေက်ာ္ေနလုိ႔ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ ကူးလုိ႔ မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္...

  Tuesday, October 10, 2006

  မႏၲေလး-ရန္ကုန္ မီးရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ ကားလမ္းမ်ား ေရေက်ာ္

  မႏၲေလး-ရန္ကုန္ မီးရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ ကားလမ္းမ်ား ေရေက်ာ္ေနတယ္လုိ႔ မေန႔ကမွ ရန္ကုန္က ျပန္ေရာက္သူ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ သိရပါတယ္... ၎င္းသည္ ရန္ကုန္မွ ၈-ရက္ေန႔ ညေန ၅-နာရီ ထြက္ရွိသည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး express ကားျဖင့္ မႏၲေလးသုိ႔ ျပန္လာရာ လမ္းမတြင္ ေရမ်ားေက်ာ္ေနသည့္အတြက္ ၉-ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁း၃၀-နာရီ ေလာက္မွ မႏၲေလးသုိ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္းသိရသည္... မီးရထား ခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္း ၉-ရက္ေန႔မွ စၿပီး ၅-ရက္တာ ရပ္နားထားေၾကာင္းလည္း မီးရထား ၀န္ထမ္း အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ နီးစပ္သူထံမွ ၾကားသိရပါသည္...

  Sunday, October 08, 2006

  ေမာင္လွေရ...
  မွတ္ထားဦးကြ...

  Tuesday, October 03, 2006

  ဖန္တုံးပုံစံ button ေလးေတြ လုပ္ၾကရေအာင္...

  ၁- Rectangle tool ကို အသုံးျပဳၿပီး rectangle တစ္ခုဆြဲပါ... Layer နာမည္ကိုေတာ့ One လုိ႔ေပး ေပးပါ...
  ၂- ပုံထဲမွာ ျပထားတဲ့ အတုိင္း Foreground colour ကို #2D4F9E (C:100 M:80 Y:0 K:0) , Background colour ကို #00ACEC (C:100 M:0 Y:0 K:0) ေျပာင္းေပးပါ...

  ၃- One Layer ကို Layer palette ထဲမွာ select လုပ္ေပးပါ... ၿပီးေတာ့ Gradient over lay effect (Layer Style) ကို ေရြးၿပီး foreground colour ကေန background colour Gradient ကို ထည့္ေပးပါ... ပုံမွာ ျပထားတဲ့ အတုိင္းေပါ့... အေပၚက အျပာႏုေရာင္ ေအာက္ကို တျဖည္းျဖည္း အျပာရင့္ေရာင္ ျဖစ္သြားတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးေပါ့...
  ၄- ဒီ One Layer ကို duplicate layer လုပ္ၿပီး Layer အမည္ကိုေတာ့ white လုိ႔ ေပးေပးပါ...

  ၅- white layer ကို Layer Palette ထဲမွာ right click ေခါက္ၿပီး clear layer style ေရြးေပးပါ... အဲ.. ေမ့သြားလုိ႔ အေရာင္ကို အျဖဴေရာင္ ေျပာင္းေပးပါဦး...
  ၆- ဒီ white layer ရဲ႕ opacity ကို 25% ထားေပးပါ... ျဖစ္လာမယ့္ ပုံစံကို ပုံထဲမွာ ျပထားေပးတယ္ဗ်ာ...
  ၇ - One Layer ကို Bevel and Emboss effect ထည့္ေပးပါဦး... ထည့္ရင္ တစ္ခုေတာ့ လုပ္ေပးဗ်ာ... shadow mode ကို screen ထားၿပီး အေရာင္ကိုေတာ့ အျဖဴေရာင္ ထားေပးပါ...

  ၈- ကိုယ္ လုိအပ္သလုိ ခ်ိန္ၿပီး ၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလုိ လွပတဲ့ ဖန္တုံးစတုိင္ button ေလးရၿပီေပါ့...
  ဒီမွာၾကည့္ပါဦး gradient ကို အထက္ေအာက္ ေျပာင္းျပန္ လွန္ထားတာ...