ရခုိင္ျပည္နယ္တုိင္းရင္းသား မိသားစုမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

မေန႔က ရန္ကုန္ အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ုံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိင္းရင္းသား မိသားစုမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္... ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာ က်ေတာ္ click ႏွိပ္မိတဲ့ ပုံရိပ္ေတြကို အားေပးၾကပါဦး...

အခုပုံမ်ားကို အက်ဳိးအျမတ္ မရည္ရြယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳလိုပါက လွဴဒါန္းပါမည္။ watermark အမွတ္အသား မပါသည္မ်ားကို လွဴဒါန္းလုိပါသျဖင့္ က်ေတာ့္ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ေတာင္းယူၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ My Labels: Rakhine, Myanmar, Burma, Show

Comments