အေရာင္အေသြးစုံလင္ အေမႊးမ်ဳိးစုံ႐ွိသည္

အေရာင္အေသြးစုံလင္ အေမႊးမ်ဳိးစုံ႐ွိသည္

Comments

zmozmo said…
ဘာပံုၾကီးလဲ ကိုေမာင္လွ (bokeh ေတြကေတာ႕ အကြက္ကိုထလို႕ မုိက္တယ္ဗ်ာ...)
MgHla said…
ေဒါင္းၿမီးကို 50mm f/1.8 + extension tube နဲ႔ ႐ိုက္ထားတာပါ...