မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းသည္႔ ပန္ႀကားလႊာ NLD ပါတီ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္

...

Comments