မႏၲေလးမွာ Wonderful Indonesia ဓာတ္ပုံျပပြဲႏွင့္ Beyond Mandalay ဓာတ္ပုံျပပြဲမ်ား က်င္းပေန

အင္ဒုိနီးရွားက ျပန္လာတဲ့ ဓာတ္ပုံဆရာႀကီး ၃-ဦးရဲ႕ Wonderful Indonesia ဓာတ္ပုံျပပြဲႏွင့္ မႏၲေလးက ဓာတ္ပုံဆရာ ၅၀-ပါဝင္တဲ့ Beyond Mandalay ဓာတ္ပုံျပပြဲမ်ားကို လမ္း-၈၀၊ ၂၄-လမ္းေထာင့္ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ သီရိဝစၧ အႏုပညာခန္းမမွာ ဒီေန႔ကစၿပီး ၂၈-ရက္ေန႔အထိ ျပသေနပါတယ္... 
My Labels: Mandalay News, Myanmar News, Photo Exhibition

Comments