ၾကယ္ေတြ တကယ္ေျပးတဲ့ည


ၾကယ္ေတြ တကယ္ေျပးတဲ့ည
ဒီပုံကေတာ့ အမွန္တကယ္ ႐ုိက္ထားတဲ့ Star Trails ပုံပါ... စကၠန္႔ ၃၀ ၾကာ႐ုိက္ထားတဲ့ပုံ ၅၈-ပုံကို stacking software နဲ႔ေပါင္းထားတာပါ... စုစုေပါင္း exposure time 29min ရွိပါတယ္...
My Labels: Star Trails Photo, Photography, Mandalay, Night Photograp့y

Comments

စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ ရိုက္ခ်က္ဗ်ာ။