သင္ဇာ၀င့္ေက်ာ္...

ဒီရက္ပုိင္း အလုပ္႐ႈပ္ၿပီး ဘာမွ မေရးျဖစ္လုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ မဂၢဇင္းတစ္ခုမွာ ထည့္ဖုိ႔ လုပ္ေပးဖူးတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးကို တင္လုိက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ... သင္ဇာ၀င့္ေက်ာ္ ႀကိဳက္ၾကတဲ့ သူမ်ားအတြက္ေပါ့ဗ်ာ... က်ေတာ့္ကို ဓာတ္ပုံျပဳျပင္နည္းေတြ သင္ေပးတဲ့ ကုိသခင္ႀကီး သင္ေပးတဲ့နည္းေတြ အတုိင္း လုိက္လုပ္ထားၾကည့္ပါတယ္... ကုိသခင္ႀကီးကိုေတာ့ ဘယ္မွီမလဲ ခင္ဗ်ာ...

Comments