ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေျပာတဲ့ ႐ုိးရာ ၀တ္စုံ

တုိ႔ဘုိးဘြားေတြ ေဘာင္းဘီ ၀တ္တယ္။ ေဘာင္းဘီ ၀တ္ခဲ့တာ
အႏွစ္ ၄၀၀၀ ဆုိရင္ လုံခ်ည္၀တ္တာ အႏွစ္ ၆၀၀ ေလာက္ပဲရွိေသးတယ္။ ေဘာင္းဘီ ၀တ္တာ
႐ုိးရာ၊ လုံခ်ည္၀တ္တာ ကုလား (Tamil) စ႐ိုက္၊ ႐ွပ္ ၀တ္တာ ဥေရာပ စ႐ိုက္ ဒီေလာက္ေတာ့
သိထားသင့္တယ္။

ေဒါက္တာ သန္းထြန္း ရဲ႕ "ငါေျပာခ်င္သမွ် ငါ့အေၾကာင္း" စာအုပ္မွ ...

Comments

NLS said…
This is one of my favourite book bro.
Also he is one of my life time favourite author.