Tin Tin's Ads

gallery.MgHla.net - ေ မာ င္ လွ ရဲ ႕ ဓာ တ္ ပုံ ျပ ခ န္ း

ကၽြန္ေတာ္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ / ဖန္တီးလွ်က္႐ွိေသာ / ဆက္လက္ ဖန္တီးမည့္ ဓာတ္ပုံ၊ ႐ုပ္ပုံ၊ လႈပ္႐ွားမႈ ပုံမ်ား၊ စာသား စသည့္ ဖန္တီးမႈမ်ား အားလုံးအား a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. လုိင္စင္ ရယူထားပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Friday, April 30, 2010

စားက်က္သိမ္းခ်ိန္

စားက်က္သိမ္းခ်ိန္ B&W version
စားက်က္သိမ္းခ်ိန္ B&W version

စားက်က္သိမ္းခ်ိန္ Colour version
စားက်က္သိမ္းခ်ိန္ Colour version
My Labels: Photos, Rural

Wednesday, April 28, 2010

အိမ္ျပန္ခ်ိန္

အိမ္ျပန္ခ်ိန္

My Labels: Black & White Photo

Tuesday, April 20, 2010

ဟုိတစ္တုိ႔... ဒီတစ္တုိ႔...

ဟုိတစ္တုိ႔... ဒီတစ္တုိ႔...
Mac OS X နဲ႔ Windows ဘက္မွာ အခ်ိန္မတူတဲ့ ျပသနာကို windows ဘက္မွာ run ကေန regedit ႐ိုက္ထည့္ၿပီး HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation ကုိသြား... RealTimeIsUniversal ဆုိတဲ့ DWORD အသစ္တည္ေဆာက္ၿပီး value ကို 1 ေပး... restart ခ်လုိက္... ျပန္တက္လာတဲ့အခ်ိန္ windows ဘက္မွာ အခ်ိန္ မွန္သြားေရာ...

ဟုိတစ္တုိ႔... ဒီတစ္တုိ႔...
Microsoft Excel 2007 မွာ အသစ္ဖြင့္လုိက္တုိင္း font က Calibri လုိ႔ေပၚေနတယ္ မဟုတ္လား... အဲဒါကို ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ font ေျပာင္းလုိ႔ ရပါတယ္... Office button ကိုႏွိပ္ Excel Options ကို click ႏွိပ္ပါ...  When creating new workbooks ေအာက္မွာရွိတဲ့ Use this font မွာ ကုိယ္ေျပာင္းခ်င္တဲ့ font ကို ေျပာင္းၿပီး OK ႏွိပ္ပါ... 
For your changes to the standard font to take effect, you must quit and then restart Microsoft Office Excel လုိ႔ျပလာရင္ OK ႏွိပ္ပါ... ဒီ message မျပရင္ေတာ့ font တကယ္ေျပာင္းသြားမွာ မဟုတ္ဘဲ အရင္ font ပဲျဖစ္ေနမွာပါ...
Excel ထဲက ထြက္ၿပီး ျပန္ဝင္ရင္ Calibri font ေနရာမွာ ကုိယ္ေျပာင္းခဲ့တဲ့ font ဟာ ပုံမွန္ေပၚေနပါလိမ့္မယ္...   

My Labels: Max OS, Windows, Date and Time, Microsoft Excel 2007, default font

Saturday, April 03, 2010

Rows အလုိက္ထည့္ထားတဲ့ data ေတြကို Columns အလုိက္ေျပာင္းျခင္း

Microsoft Excel မွာ အေပၚက ပုံထဲက အတုိင္း row အလုိက္ ထည့္ထားတဲ့ Data ေတြကို ေအာက္မွာျပထားတဲ့ ပုံအတုိင္း column အလုိက္ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ လုပ္တဲ့နည္းက လြယ္ပါတယ္။


1. cell ေတြကို select ေပးပါ။

2. copy ကူးပါ။

3. လုိခ်င္တဲ့ေနရာမွာ selector ခ်ၿပီး right click ႏွိပ္ပါ။ 5. ေပၚလာတဲ့ pop menu ထဲမွ Paste Special ကို click လုပ္ပါ။

ေအာက္မွာျပထားတဲ့ ပုံအတုိင္း Paste Special diaglog box ေပၚလာပါလိမ့္မည္။


6. Transpose ၏ ဘယ္ဘက္တြင္ ႐ွိေသာ check box ထဲတြင္ အမွန္ျခစ္ ေလးေပၚေအာင္ click လုပ္ၿပီး OK ကို ႏွိပ္ပါ။ row အလုိက္ ထည့္ထားသည့္ data မ်ား column အလုိက္ေျပာင္းသြားသည္ကို ေတြ႕ ရပါလိမ့္မည္။

ဒီနည္းနဲ႔ Columns အလုိက္ထည့္ထားတဲ့ data မ်ားကို Rows အလုိက္ ေျပာင္းႏုိင္ေၾကာင္းပါ။
 


Thursday, April 01, 2010

ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္... က်ေတာ္ သြားေတာ့မယ္ ဟုိး... အေဝးဆီ...

ဒီ 2010 ခုႏွစ္ဟာ က်ေတာ့္ကို အလုပ္အရမ္း႐ႈပ္ေစတယ္... stress အရမ္းမ်ားေစတယ္... အဆင္မေျပမႈေတြကို မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစတယ္... အလုပ္မွာ အဆင္မေျပမႈေတြေရာ... လူမႈေရးမွာ အဆင္မေျပမႈေတြေရာ... အေပါင္းအသင္းေတြ ၾကားမွာ အဆင္မေျပမႈေတြေရာ... အြန္လုိင္းေပၚမွာ ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ အဆင္မေျပမႈေတြေရာေပါ့... အဆုိးဆုံးေတြက မတ္လထဲမွာ ျဖစ္လာတယ္... လဆန္းမွာကို laptop ပ်က္တယ္... အခုထိကို ျပင္လုိက္ ပ်က္လုိက္... မိဘ ေဆြမ်ဳိး အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ ၿငိဳျငင္မႈေတြလည္း ခံခဲ့ရတယ္... ဆက္မေျပာျပခ်င္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ... အဆင္မေျပမႈေတြ မ်ားစြာေပါ့... မီးကလည္းပ်က္၊ အင္တာနက္ကလည္းပ်က္၊ ေရကလည္းပ်က္၊ ပ်က္စီးမႈ အမုိက္ပုံမွာ ေနမိတဲ့ က်ေတာ္ကိုး... ကိုသခင္ႀကီးရဲ႕ ဘဝကို အားက်တယ္... ညီလင္းဆက္ရဲ႕ ဘဝကို အားက်တယ္... သူတုိ႔ ၂-ေယာက္လုိ လြတ္လပ္စြာ ေနခ်င္တယ္... ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ အရမ္းေတာ္တဲ့လူေတြကို အားက်တယ္ဗ်ာ...
ဒီေလာကမွာ ေမာင္လွ လုိ႔အမည္ခံထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ႐ွိခဲ့ဖူးတယ္... လူေတြ အက်ဳိး႐ွိမယ့္ စာနည္းနည္း ေရးခဲ့ဖူးသလုိ... အေရမရ အဖတ္မရ စာေတြ အမ်ားႀကီး ေရးခဲ့ဖူးတဲ့ ေမာင္လွ ဆုိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ႐ွိခဲ့ဖူးတယ္ ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တုိက္ဆုိင္မႈ ႐ွိတုိင္း မွတ္မိေနရင္ က်ေတာ္ ေက်နပ္ၿပီ... ဆက္တုိက္ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေနတဲ့ အဆင္မေျပမႈေတြကို က်ေတာ္ မခံစားႏုိင္ေတာ့ဘူး... အဖန္ငါးရာငါးကမာၻ ခံရမယ့္ လမ္းစဥ္ကုိပဲ က်ေတာ္ လုိက္ေတာ့မယ္... က်ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းက http://blog.MgHla.net ကို သက္တမ္း ဆက္မတုိးျဖစ္ေတာ့လုိ႔   http://blog.MgHla.net နဲ႔ ဝင္လုိ႔မရေတာ့ရင္ http://mghla.blogspot.com ကေန ဆက္ဝင္ၾကည့္ေပးၾကပါဗ်ာ... Google က ဖ်က္မွသာ http://mghla.blogspot.com ပ်က္ပါလိမ့္မယ္...